Výsadba památeční lípy u naší školy

Zazpívali jsme si Českou státní hymnu a naší lípě jsme popřáli , aby byla zdravá, aby rostla a  abychom se pod ní  mohli setkávat  i s generacemi  budoucími.

Stému  výročí vzniku naší republiky se věnujeme  již od března minulého školního roku.  Všichni žáci se zúčastnili školní vědomostí soutěže .  Získali  tak mnoho zajímavostí a informací o významných osobnostech, které proslavily naši zemi  a  o důležitých historických událostech .  Nejstarší žáci napsali velice pěkné slohové práce na téma „ Náš první československý prezident.“ V květnu se  konala  pěvecká  soutěž, ve které se zpívaly české lidové písně.  Zazněla zde také píseň Ach synku, synku, která byla oblíbenou písničkou našeho prvního československého prezidenta, T.G. Masaryka.

Od začátku letošního školního roku v oslavách tohoto  velkolepého výročí pokračujeme . V září proběhl v rámci všech tříd výtvarný projekt , ve kterém jste měli za úkol ztvárnit náš národní strom – lípu. Každá třída se tohoto úkolu zhostila originálním způsobem . Nyní  tyto  lípy zdobí vstupy do jednotlivých tříd a připomínají nám tak všudypřítomnou atmosféru  stého výročí .  V pátek dne 26.října završíme  naše  oslavy  Celoškolním projektovým dnem .

Výsadba památeční lípy u naší školy

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2019 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systém ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO