Projekt - Propagace veřejné dopravy

Projekt si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou, a to tak, aby zvýšil popularizaci, zájem a povědomí žáků o možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou. Účelem projektu je propagace využívání veřejné hromadné dopravy, přičemž je pro tyto účely ODISbus speciálně upraven. ODISbus tak umožňuje přednášky realizovat přímo v něm.

Pro žáky byla připravena školní hodina zaměřená na několik aspektů cestování veřejnou dopravou, kdy cílem bylo propojit otázky ekologie právě s cestováním veřejnou hromadnou dopravou tak, aby děti pochopily, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí.

Projekt - Propagace veřejné dopravy

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2019 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systém ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO